Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 23 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnik mający 44% udziałów występuje ze spółki jawnej.

Czy wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej wiąże się z wyznaczeniem udziału według jego wkładu do spółki?

W umowie spółki wskazane było, że wspólnik ten wnosi wkład pieniężny o wartości 5000 zł oraz udział o wartości 50.000 zł jako 1/6 współwłasności nieruchomości, obejmuje również wkład pieniężny o wartości 10.000 zł, jako 1/3 udziału spadkowego wkładu pieniężnego oraz udział o wartości 500.000 zł jako 1/3 udziału spadkowego w zespole składników majątkowych i niemajątkowych w rozumieniu art. 55[1]kodeksu cywilnego. Wartość zbywcza spółki dokonana przez biegłego to 2.000.000 zł. Wartość bilansowa księgowa to 1.000.000 zł.

W jakiej wysokości spółka (tj. pozostający w spółce wspólnicy) ma zwrócić wniesiony wkład i udziały?

Czy wkład i udziały to tożsame określenia?

Czy wkład i wniesione udziały podlegają u występującego wspólnika opodatkowaniu PIT?

Jeśli tak, to czy będą to przychody z działalności gospodarczej czy z praw majątkowych?

Kiedy ustępujący wspólnik ma je opodatkować?

Czy w zeznaniu rocznym składanym za rok w którym wystąpił ze spółki?

Jeśli tak, a nie jest znana wartość należnych mu udziałów, to jak tego dokonać?

Czy w sytuacji, gdy spółka (wspólnicy pozostający w spółce) nie dokonają wypłat wspólnikowi ustępującemu, to również w takim przypadku ustępujący wspólnik musi rozliczyć się z urzędem skarbowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?