Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wierzycielka pobrała nienależnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego za okres przykładowo od stycznia do czerwca.

Część świadczeń wypłaconych w tym okresie została już spłacona przez dłużnika w wyniku wpłat przekazanych przez komornika. Dłużnik ma jednak jeszcze znaczną zaległość. Problem jest co zrobić z tymi wpłatami dłużnika, które zaliczone zostały na spłatę należności ustalonych teraz jako nienależnie pobrane przez wierzyciela.

Czy należy dokonać ich ponownego rozliczenia i zaliczyć je na spłatę innych należności, a co z tym związane - dokonać korekty rozliczeń i kwot przekazanych do budżetu państwa i gminy?

Czy datą "rejestracji" nienależnie pobranych jest data wydania decyzji czy data, w której decyzja stanie się ostateczna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację