Jak rozliczyć wartość dodatkowych świadczeń rzeczowych w postaci pakietów medycznych uzyskanych przez pracowników w okresie... - OpenLEX

Jak rozliczyć wartość dodatkowych świadczeń rzeczowych w postaci pakietów medycznych uzyskanych przez pracowników w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca dofinansowuje opiekę medycznej dla pracowników w 100% z konta ogólnego. Pracodawca wie, że powinien pobierać składki społeczne, zdrowotne i naliczać podatek z uwzględnieniem KUP i ulgi podatkowej od kwoty dofinansowania.

Jak powinny wyglądać rozliczenia w przypadku pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX