Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. sprzedaje do Czech, Słowacji i Francji swoje usługi (licencje na oprogramowanie, aktualizacje oprogramowania i serwis oprogramowania oraz usługi informatyczne). Część z tych usług uznawana jest w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania za należności licencyjne i opodatkowana u źródła. Odbiorca z Czech potrąca podatek od należności licencyjnych i przesyła nam na konto pozostałą kwotę. Natomiast Słowacy i Francuzi nie potrącają podatku i wypłacają całość należności.

Czy możemy odliczyć podatek potrącony w Czechach jeśli od odbiorcy nie ma możliwości otrzymania jakiejkolwiek pisemnej informacji, że potrącone kwoty są potrąceniem podatku, a jeśli tak, to czy pobrany podatek należy odliczyć przed odliczeniem straty z lat ubiegłych, czy już po odliczeniu tej straty?

Czy w sytuacji, gdy po odliczeniu straty zobowiązanie podatkowe za rok podatkowy nie wystąpi, spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku u źródła w kolejnych latach?

Czy do kwot przychodów zwolnionych z opodatkowania w Polsce należy wydzielić przypisane im koszty uzyskania?

Jeśli należy wydzielić koszty, to na ile dokładnie trzeba tego dokonać - czy tyczy się ten podział tylko kosztów bezpośrednich (np. zakup licencji), czy także pośrednich (np. wynagrodzenia pracowników pracujących nad daną usługą, jakiś procent czynszu, telefony itp.)?

Według jakiego kursu należy przeliczyć zapłatę tego zagranicznego podatku w celu rozliczenia w CIT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację