Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2013 r.

PYTANIE

Krajowa spółka z o.o. prowadzi działalność na terenie kraju i nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. W ramach prowadzonej działalności nabyła udziały w trzech spółkach z o.o., które również są podatnikami podatku dochodowego i posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Udziały zostały nabyte kilkanaście lat temu i wynoszą odpowiednio 10, 10 i 52% udziałów w poszczególnych spółkach. Razem ww. spółki tworzą grupę kapitałową, w której nasza spółka jest dominującą.

Czy dywidenda za 2010 r. otrzymana przez naszą spółkę w 2011 r. od ww. jednostek powiązanych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawieart. 22 ust.4-4d u.p.d.o.p.?

Nie posiadamy certyfikatu rezydencji a także nie złożyliśmy oświadczenia płatnikowi, że korzystamy ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów.

Co w sytuacji gdy korzystamy ze zwolnienia a otrzymaliśmy dywidendę pomniejszoną o podatek dochodowy od dochodów z dywidend w wysokości 19% uzyskanego przychodu i uzyskaliśmy deklarację CIT-7?

W jaki sposób należy wykazać w deklaracji CIT-8 i CIT-8/0 otrzymane dywidendy zwolnione z opodatkowania i w jaki sposób należy skorygować opisaną sytuację?

Jak będzie z dywidendą otrzymaną przez naszą spółkę w latach 2004-2010?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację