Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna kupiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci apteki za łączną cenę 16 649,96 zł. Wycena wyposażenia, oprogramowanie na licencji Kamasoft oraz pozwolenie prowadzenie apteki zostało wycenione w cenach rynkowych. Na cenę składa się zezwolenie na prowadzenie apteki w kwocie 10.500 zł, oprogramowanie komputerowe na licencji o wartości 3999,96 zł oraz wyposażenie za kwotę 2150 zł.

Czy możemy ująć w kosztach podatkowych jednorazowo, oprogramowanie (licencja), wyposażenie oraz wartość zakupionego pozwolenia na prowadzenie apteki?

Pozwolenie na prowadzenie apteki nie jest wartością niematerialną i prawną, jest udzielone na czas nieoznaczony i zostało już przeniesiona na nowego właściciela apteki przez Inspektora Farmaceutycznego. W związku z tym, że w umowie sprzedaży przyjęto wartości rynkowe rzeczy i praw nie występuje dodatnia ani też ujemna wartość firmy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?