Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zakupiła prawo wieczyste użytkowania nieruchomości oraz znajdujące się na gruncie budynki i budowle po byłym zakładzie produkcyjnym. Zmienione zostało przeznaczenie gruntów. Obecnie teren ma przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe. Spółka poniosła wydatki na podział gruntów i na uporządkowanie terenu. Celem poprawy atrakcyjności działek spółka wykona infrastrukturę wodno- kanalizacyjną. Spółka będzie sprzedawać działki po budownictwo mieszkaniowe.

W jakim czasie powinna zaliczyć wydatki na porządkowanie terenu, na projekty związane z budownictwem mieszkaniowym oraz na budowę infrastruktury?

W momencie poniesienia wydatku, czy w momencie uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży działek?

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna będzie przekazana do zakładu wodociągów i kanalizacji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?