Jak rozliczyć w czasie wydatki ponoszone z tytułu leasingu operacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 31 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mamy podpisaną umowę leasingu operacyjno-finansowego na okres 60 miesięcy. Jako leasingobiorca mamy możliwość wykupu przedmiotu leasingu po zakończonym okresie po cenie określonej w umowie. Zapłaciliśmy opłatę wstępną, a następnie na podstawie faktury pierwszą ratę leasingową. Wg pierwotnego harmonogramu wszystkie raty leasingowe miały być płatne 1. dnia miesiąca. Na pierwszej fakturze termin płatności określony był na 1 października 2014 r., a okres rozliczeniowy obejmował okres jednego miesiąca tj. 1-31 października 2014 r., a data sprzedaży to 31 października 2014 r. Wszystko zamykało się w obrębie jednego miesiąca. Na naszą prośbę, został stworzony nowy harmonogram spłat, w którym terminy płatności rat leasingowych przypadają na 15. dzień miesiąca. I tak się dzieje faktycznie, ale teraz na fakturach, które otrzymujemy od leasingodawcy, poszczególne terminy są następujące (na przykładzie drugiej faktury): data wystawienia 3 listopada 2014, termin płatności 15 listopada 2014, okres rozliczeniowy 15 listopada - 14 grudnia 2014, data sprzedaży 14 grudnia 2014 r. Wygląda na to, że wraz z przesunięciem terminu płatności przesunięciu uległy także okres rozliczeniowy oraz data sprzedaży.

Czy koszty wynikające z tej drugiej faktury, opłaconej w całości w listopadzie, będziemy mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w listopadzie czy grudniu 2014 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX