Jak rozliczyć w czasie koszt wynagrodzeń i składek na ZUS wypłaconych na przełomie roku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2015 r.

PYTANIE

Spółka wypłaca zmienne składniki wynagrodzenia (godziny nadliczbowe, nocne) do 28 dnia miesiąca następnego, którego dotyczą, czyli za styczeń do 28 lutego. Należne zmienne składniki wynagrodzenia za grudzień spółka wypłaciła pracownikom w grudniu.

Czy wyżej wymienione składniki wynagrodzenia za grudzień zapłacone w grudniu oraz składki na ubezpieczenia społeczne (pracodawcy), które spółka zapłaciła w styczniu następnego roku spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w grudniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access