Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka użytkuje program informatyczny do projektowania nabyty w latach ubiegłych - ujęła go w WNiP. Spółka chce nabyć upgrade programu za cenę wyższą niż 10.000 zł. Upgrade zostanie zainstalowany na tym samym komputerze i zaktualizuje wersję poprzednią. 2 warianty:

1) nabyciu upgrade'u (wersja professional) nie towarzyszyło wydanie nowej licencji lub prawa autorskiego;

2) nabyciu towarzyszyło wydanie nowej licencji.

Czy w sytuacji 1) koszt nabycia stanowi koszt uzyskania przychodu w okresie, w którym dokonano nabycia, czy też powinien być to nowy składnik WNiP? Czy w sytuacji 2) koszt nabycia powinien być ujęty jako nowa pozycja w WNiP, a jeśli tak, to co powinno się zrobić z poprzednią wersja programu (wersja standard) - pozostawić w ewidencji czy też ją wyksięgować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?