Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2015 r.

PYTANIE

Hotel z dniem 31 lipca 2015 r. został zakupiony przez spółkę z o.o. Hotel w kwietniu 2015 r. przyjął rezerwację (zaliczki) na okres sierpień-wrzesień 2015 r. i nie był świadomy, że z tą datą zostanie zakupiony przez spółkę z o.o. Hotel w momencie przyjęcia zaliczek wystawił na kontrahentów faktury zaliczkowe, zaewidencjonował sprzedaż na kasie i odprowadził VAT. Były to zarówno zaliczki 100% jak i częściowe.

Jak ma się zachować w momencie zamknięcia swojej działalności z dniem 31 lipca, jeśli usługi zostaną wykonane przez spółkę w okresie po nabyciu hotelu?

Dopuszczamy następujące warianty:

1)

klient otrzymał fakturę zaliczkową wystawioną przez hotel, która z dniem 31 lipca zostanie skorygowana do zera, a 1 sierpnia zaliczkę przyjmie spółka z o.o. (hotel miał obowiązek tylko zapłacić VAT w momencie przyjęcia zaliczki, brak przychodu podatkowego),

2)

klient otrzymał fakturę zaliczkową wystawioną przez Hotel, który odprowadził VAT, kwotę netto przekazał notą księgowa do spółki, a spółka wystawiła klientowi fakturę końcową (po pomniejszeniu o otrzymaną zaliczkę od hotelu) - cały przychód podatkowy jest w spółce z.o.o., która w całości wykonała usługę

Czy któryś z tych wariantów można zastosować?

Czy i w jaki inny sposób można rozwiązać ten problem, jeśli chodzi o podatek dochodowy?

Kiedy i w jakiej wysokości powstanie przychód w hotelu oraz spółce z o.o. w obu przypadkach, tj. otrzymania zaliczki 100% oraz częściowej przez hotel, gdy usługa w całości została wykonana przez spółkę z o.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?