Jak rozliczyć umowę zlecenia zawartą pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2015 r.

PYTANIE

W jaki sposób osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, która zawarła umowę o dzieło z inną osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej na usługi sprzątania, pranie dywanów, mycie samochodu, itp. powinna naliczyć i odprowadzić podatek od takiej umowy?

Czy przychody te można pomniejszyć o 20% koszty uzyskania przychodu czy o faktycznie poniesione koszty?

Co się dzieje w sytuacji, gdy takich usług w ciągu roku jest wiele?

Czy urząd skarbowy nie zarzuci, że jest to prowadzenie działalności gospodarczej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access