Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 14 sierpnia 2014 r.

PYTANIE

Gmina wydzierżawia mieszkańcom jednego osiedla część działki pod zabudowę garażową tymczasową. Umowy były zawarte na okres do 31 grudnia 2015 r. Zgodnie z warunkami umowy dzierżawcy byli zobowiązani do opłat rocznych w terminie do 30 września każdego roku w wysokości 200 zł. W dniu 29 maja 2014 r. zostało zawarte między stronami porozumienie, w którym jest tylko jedno zdanie, że z dniem 30 czerwca 2014 r. umowy zostają rozwiązane. Nie ma określonych żadnych warunków dotyczących opłat ani ewentualnych terminów płatności za czas użytkowania w 2014 r.

Jak w takiej sytuacji egzekwować opłaty od tych użytkowników?

Czy w ogóle można przypisać należności za ten okres?

W jakiej kwocie, i w którym momencie ustalić moment powstania obowiązku podatkowego w VAT?

Czy prawidłowe będzie domniemanie ustalenia opłat w wysokości 1/2 opłaty rocznej, a termin płatności i powstania obowiązku podatkowego w takim terminie jak w umowach pierwotnych?

W umowach tych nie było mowy o proporcjonalności opłat w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy, ale naszym zdaniem, skoro umowa została rozwiązana za porozumieniem, to nie można stosować warunków z niej wynikających, czyli dot. terminu płatności i wysokości opłat. Naszym zdaniem konieczne jest w tej sytuacji zawarcie dodatkowego aneksu do porozumienia z ustaleniem warunków płatności (terminu i wysokości) za okres użytkowania w 2014 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?