Jak rozliczyć transakcję, w której podatnik zakupił towar u kontrahenta węgierskiego, a następnie sprzedał odbiorcy w Bułgarii, z pominięciem transportu przez Polskę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2012 r.

PYTANIE

Spółka zakupiła towary u kontrahenta węgierskiego, a następnie sprzedała je odbiorcy z Bułgarii. Fizycznie towary zostały przetransportowane bezpośrednio z Węgier do Bułgarii z pominięciem terytorium Polski. Transport organizował ostateczny odbiorca bułgarski, co wyklucza zastosowanie procedury uproszczonej na mocy art. 135-138 u.p.t.u.

Jak zatem na gruncie VAT potraktować nabycie na Węgrzech i dostawę do Bułgarii?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access