Jak rozliczyć świadczenia wypłacone po śmierci pracownika małżonkowi będącemu nierezydentem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób należy opodatkować i jakie dokumenty dla urzędu skarbowego należy przygotować w związku z realizacją obowiązku wypłacenia świadczeń po zmarłym pracowniku wdowie uprawnionej do renty rodzinnej, będącej obywatelką Federacji Rosyjskiej, nierezydentką podatkową na terenie RP z tytułu: 1. zasiłek chorobowy, 2. ekwiwalent za niewykorzystany urlop, 3. odprawa pośmiertna?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access