Jak rozliczyć sprzedaż nieruchomości, która nie weszła do majątku wspólnego małżonków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2015 r.

PYTANIE

Małżonkowie w 2012 r. nabyli nieruchomość z majątku odrębnego jednego małżonka. Obecnie zamierzają sprzedać nieruchomość - ale proces sprzedaży trwa. Obecnie małżonkowie zaciągnęli kredyt na sfinansowanie zakupu i wykończeniowe roboty budowlane nowej nieruchomości. Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2012 r. (jeśli dojdzie do skutku przed upływem 5 lat od nabycia), w całości będą przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup nowej nieruchomości oraz na pozostałe wydatki mieszkaniowe - budowlane.

Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej w 2012 r. podatek rozlicza tylko małżonek, od którego pochodziły środki na zakup nieruchomości?

Czy dochód należy ustalić w sposób następujący: przychód ze sprzedaży - koszt nabycia - amortyzacja - wydatki poniesione na ulepszenie = dochód?

Czy spłata kredytu w całości spełnia warunki do zastosowania zwolnienia podatkowego z tytułu zbycia nieruchomości (przekazanie w ciągu 2 lat na własne cele mieszkaniowe), czy tylko w 50%?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access