Jak rozliczyć sprzedaż działek uzyskanych z podziału innej działki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik nabył działki, które następnie zostały podzielone na mniejsze.

Czy w przypadku sprzedaży działek koszt uzyskania rozliczamy proporcjonalnie (cena zakupu x 1/8 w przypadku podzielenia na 8 równych działek), czy najpierw rozliczamy koszt nabycia jaki ponieśliśmy a dopiero np. przy 3 działce zaczynamy wykazywać przychód?

Pytanie dotyczy osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą (toczy się postępowanie kontrolne, ponieważ podatnik nie był świadomy, że prowadzi działalność).

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to jak rozpoznać koszy z lat wcześniejszych np. teraz rozlicza 2015 r., ale z danej działki nabytej w 2012 r. mógł już dokonać sprzedaży w 2013 r.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access