Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 marca 2011 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2005 r.

PYTANIE

Jednostka zamierza powierzyć tłumaczenie tekstów z języka angielskiego na język polski osobie z zewnątrz w ramach umowy o dzieło. Osoba ta oświadczyła, że nie prowadzi działalności gospodarczej, ale z uwagi na przekroczenie ustawowego limitu stała się podatnikiem VAT.

Czy w takim przypadku dla jednostki wystarczającym jest sporządzenie umowy o dzieło, wypłata wynagrodzenia na podstawie rachunku do tej umowy oraz sporządzenie deklaracji PIT -8B dla urzędu skarbowego (czy w tym przypadku faktura VAT wystawiona przez zleceniobiorcę powinna być dla niego fakturą wewnętrzną dla udokumentowania VAT należnego, czy jest ona fakturą konieczną dla zleceniodawcy)?

Czy może wystarczy faktura VAT od zleceniobiorcy, czy w tym przypadku powinna być zawarta umowa o dzieło (jaki dokument przyjąć do zaewidencjonowania wynagrodzenia w koszty: rachunek do umowy, czy fakturę)?

Czy otrzymanie faktury od zleceniobiorcy wyklucza konieczność sporządzenia umowy o dzieło i sporządzenia listy płac na podstawie rachunku do tej umowy i deklaracji PIT-8B?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?