Jak rozliczyć przychody wyrażone w walucie w przypadku gdy właściwą fakturę poprzedza faktura zaliczkowa? - OpenLEX

Jak rozliczyć przychody wyrażone w walucie w przypadku gdy właściwą fakturę poprzedza faktura zaliczkowa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W marcu wystawiliśmy fakturę zaliczkową na sprzedaż detaliczną w ilości 15.000 sztuk po cenie 5,7949 euro, co stanowi wartość netto 8692,35 euro. Kurs walutowy z dnia poprzedzającego wpływ zaliczki wynosił 4,1395. VAT należny wyniósł 8276,86 zł. W kwietniu sprzedaliśmy wskazaną ilość na fakturze zaliczkowej.

Czy w momencie rozliczenia dostawy i wystawienia faktury końcowej powinniśmy zastosować kurs z dnia poprzedzającego dzień transakcji, a mianowicie 4,187?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?