Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 17 maja 2018 r.
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2015 r.

PYTANIE

Wspólnik spółki z o.o. (jedyny udziałowiec, prezes zarządu, gdzie zarząd jest dwuosobowy) udzielił spółce pożyczki do czasu otrzymania kredytu przez spółkę. Wspólnik na ten cel zaciągnął kredyt komercyjny w banku. Zgodnie z zawartą umową spółka pokryje koszty prowizji od udzielonego kredytu oraz odsetki. Spółka wypłacając odsetki od pożyczki od wspólnika potrąci zryczałtowany podatek od osób fizycznych.

Czy kwotę oddanej prowizji spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spółki?

Czy spółka może pobrać zryczałtowany podatek od zwróconej kwoty prowizji, czy wspólnik będzie płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?

Czy wspólnik (osoba fizyczna) musi wykazać w zeznaniu rocznych otrzymaną kwotę prowizji jako przychód, czy może jako koszty uzyskania przychodów uznać kwotę zapłaconej do banku prowizji z tytułu uzyskania kredytu komercyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?