Jak rozliczyć produkcję w toku i konto Rozliczenia międzyokresowe przychodów w przypadku usług budowlanych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 22 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. wystawiła kilka (w listopadzie - 5000 euro, grudniu 2011 r. - 10.000 euro) faktur zaliczkowych w obcej walucie na poczet przyszłych usług budowlanych (nie było możliwości wystawienia faktury na częściowe wykonanie usługi). Faktury wyceniono wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wpływ zaliczki na rachunek bankowy i zaksięgowano na następujących kontach:

Wn Rozrachunki z odbiorcami niepowiązanymi

Ma Rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Na dzień bilansowy wyceniono produkcję w toku wg średniego kursu NBP z dnia bilansowego. Następnie w styczniu 2012 r. wystawiono fakturę rozliczeniową - końcową.

Jakich należy dokonać księgowań, aby prawidłowo rozliczyć te transakcje?

Jak rozliczyć produkcję w toku i konto Rozliczenia międzyokresowe przychodów?

Czy powstaną różnice kursowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX