Jak rozliczyć prawidłowo VAT z tytułu dostawy obmurza wraz z instalacją na terenie Polski, ale na zlecenie czeskiego kontrahenta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Morska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2012 r.

PYTANIE

Firma polska zawarła z czeskim podatnikiem umowę na dostawę obmurza wraz z instalacją na terenie naszego kraju. Firma czeska zarejestrowała się dla potrzeb VAT w Polsce, nie ma jednak tutaj siedziby ani stałego miejsca prowadzenie działalności.

Kto jest zobowiązany do rozliczenia VAT z tytułu tej transakcji?

Czy firma czeska może naliczyć polski VAT na fakturze za dostawę z montażem?

Jeśli naliczy, to czy firma polska może ten VAT odliczyć?

Jakim numerem identyfikacji podatkowej (polskim czy czeskim) firma powinna się posłużyć przy wystawianiu faktury VAT?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access