Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik otrzymał wynagrodzenie za pracę za okres od 17.09.2016 r. do 30.09.2016 r. oraz wynagrodzenie chorobowe za okres 01.09.2016 do 16.09.2016 r. Z pracownikiem tym rozwiązano umowę o pracę z dniem 30.09.2016 r. Po tym terminie były pracownik dostarczył L-4 za okres od 17.09.2016 r. do 30.09.2016 r. Pracodawca wezwał byłego pracownika do zwrotu nadpłaconej kwoty, jednak pracownik nie oddał nadpłaty. W dokumentach rozliczeniowych ZUS nie wykazano choroby za okres od 17.09.2016 r. do 30.09.2016 r.

W 2017 r. nastąpiła zmiana daty rozwiązania umowy z 30.09.2016 r. na 30.11.2016 r. i decyzją ZUS pracodawca wypłacił pracownikowi zasiłek za okres od 01.10.2016 r. do 30.11.2016 r. ZUS zobowiązał pracodawcę również do skorygowania września 2016 r. W wyniku tej korekty okazuje się, że pracodawca powinien dopłacić podatek.

W wyniku dokonanej korekty wynagrodzenia chorobowego na wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy, oprócz nadpłaty składek społecznych oraz zdrowotnej powstała niedopłata podatku.

Czy kwotę podatku należnego do zapłaty można potrącić ze zwracanych pracownikowi składek społecznych i zdrowotnych, czy stanowi on kolejny koszt pracodawcy i kolejny przychód byłego pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?