Jak rozliczyć podatek VAT od faktur przychodowych otrzymywanych od spółki ukraińskiej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Burchard Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka polska wysyła do spółki ukraińskiej materiały w ramach procedury uszlachetniania biernego. W procesie produkcji wiązek elektrycznych do samochodów w spółce ukraińskiej powstają różnego rodzaju odpady plastikowe, miedziane, aluminiowe. Ze względu na wymogi ochrony środowiska w Polsce odpady te są utylizowane na terenie Ukrainy. Spółka ukraińska otrzymuje wynagrodzenie za odpady od firm utylizacyjnych na Ukrainie. Wynagrodzenie to przekazuje spółce polskiej na podstawie wystawianych faktur na spółkę polską za te odpady.

Jak rozliczyć podatek VAT od faktur przychodowych otrzymywanych od spółki ukraińskiej?

Czy transakcje te podlegają opodatkowaniu na Ukrainie w ramach reverse chargé dla złomu czy też w Polsce należy naliczyć podatek należny i naliczony od wartości otrzymanego przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX