Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy fakt przyznania odszkodowania w związki z ubezpieczeniem komunikacyjnym (szkoda w w zakresie OC i AC), dotyczącego samochodu ciężarowego stanowiącego środek trwały u przedsiębiorcy, czynnego podatnika VAT, stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności tego przedsiębiorcy, nawet jeśli wypłacone zostanie w całości podmiotowi wykonującemu tzw. naprawę bezgotówkową?

Czy przedsiębiorca ten będzie miał równocześnie prawo do zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów tego odszkodowania, na podstawie faktury VAT dokumentującej naprawę auta pomimo, że nie poniesie ciężaru finansowego tego wydatku?

Czy w związku z faktem, że naprawa nastąpiła kilka miesięcy po zgłoszeniu szkody, a ubezpieczyciel najpierw wypłacił tzw. kwotę bezsporną, a następnie w wyniku działań ASO przyznał wyższą wysokość poszkodowania z tego tytułu, przychód z tytułu odszkodowania należy księgować odrębnie w datach przyznania poszczególnych jej wysokości?

Czy w związku z faktem braku posiadania przez przedsiębiorcę dowodu poniesienia wydatku w kwocie netto ww. faktury, nie wystąpi konieczność wyksięgowania kosztu?

Jeśli nie, to na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?