Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka jawna prowadzi PKPiR. Wspólnicy spółki z nadwyżek finansowych założyli lokatę terminową.

Czy należne (wypłacone) odsetki w dniu wypłaty należy zaewidencjonować w PKPiR jako pozostałe przychody (kolumna 8)?

Czy też należy rozliczyć w PIT-36L (wspólnicy opłacają podatek wg stawki 19%), a jesli tak, to w której pozycji i czy należy wykazać wg udziałów - jeden wspólnik ma udział 25%, a drugi 75%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?