Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 września 2011 r.

PYTANIE

Spółka zajmuje się wydobyciem węgla metodą odkrywkową. Zgodnie z przepisami prawa tworzymy Fundusz Likwidacji i odpisy z tym związane są kosztem na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a u.p.d.o.p. Ponadto w celu zabezpieczenia środków potrzebnych na likwidację skutków działalności górniczej utworzono decyzją właściciela dobrowolny Fundusz Rekultywacji, który powiększany jest kwartalnie o odpisy w ciężar kosztów. Wartość odpisów odniesiona w koszty podatkowe jest kwalifikowana jako koszty niepodatkowe. Kwalifikacja podatkowa tych odpisów wynika z ograniczonego wpływu Zarządu Spółki na decydowanie o użyciu środków tego Funduszu. Decyzję ostateczną w zakresie użycia środków Funduszu podejmuje właściciel. Środki pieniężne z dokonywanych kwartalnie odpisów gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. W przyszłości po uzyskaniu zgody właściciela zamierzamy wykorzystać te środki zgromadzone na tym funduszu i uznawać jako koszt podatkowy. Faktycznie wykonane prace rekultywacyjne nie będą wymagały dokonywania korekt kosztów w danych okresach zgodnie z zapisami art. 16 ust. 1 pkt 29 u.p.d.o.p., ze względu na fakt uznania odpisów na ten fundusz za koszt niepodatkowy. Do kosztów podatkowych będą zaliczane faktycznie poniesione wydatki na cele rekultywacyjne Poza odpisami w koszty, Fundusz Rekultywacji został powiększony przez WZ o dodatkową kwotę środków z podziału zysku za poprzedni rok, która została przekazana na konto Funduszu. Spółka tworzy plan rekultywacji, który w trakcie roku jest aktualizowany o potrzeby wynikające z bieżących prac rekultywacyjnych.

1.

Czy możemy zaliczyć do kosztów faktycznie wykonywane prace rekultywacyjne zmniejszające Fundusz Rekultywacji przy założeniu że odpisy uznawane są jako koszty niepodatkowe?

2.

Czy kwota zwiększająca Fundusz Rekultywacji przeznaczona z podziału zysku za lata poprzednie a następnie wydatkowana z tego Fundusz na cele rekultywacyjne może stanowić koszt podatkowy?

3.

W jakim momencie uznać za koszt poniesione wydatki (z odpisów i podziału wyniku) na Funduszu Rekultywacji w świetle przedstawionej wcześniej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?