Jak rozliczyć nabycie towaru w Chinach, jeśli odprawy dokonano w Niemczech?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2015 r.

PYTANIE

Faktura od kontrahenta A z Niemiec za zakup towarów wystawiona w euro z datą 19 sierpnia 2015 r. z adnotacją "nontaxable revenue". Towar płynął z Chin. Został odprawiony celnie w Niemczech. Odprawy celnej (fiskalnej) dokonywał podmiot niemiecki B (upoważniony przez nas) w dniu 10 września 2015 r. Obciążenia za odprawę celną, transport morski, cło i inne opłaty wystawiane były przez podmiot B w różnych datach września np. 12, 14 września 2015 r. Towar został przyjęty do magazynu w Polsce w dniu 22 września 2015 r.

Z jaką datą i po jakich kursach należy ująć dla potrzeb VAT ww. operacje w deklaracji VAT?

Czy w deklaracji VAT-UE podaję nr VAT kontrahenta B, który dokonywał odprawy?

Jakiego rodzaju koszty (opłaty) związane z odprawą (transportem) wlicza się do podstawy opodatkowania WNT?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access