Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zawarła umowę na czas nieokreślony, na podstawie której otrzymała niewyłączną licencję na korzystanie z systemów informatycznych. Umowa nie przenosi praw autorskich a daje jedynie licencję do korzystania z ww. systemów. Na podstawie umowy opłaty wnoszone są z góry za każdy rok obowiązywania umowy.

Czy można zatem przyjąć, że przewidywany okres używania jest krótszy niż rok i nie amortyzować WNiP (licencji)? Czy można przyjąć, że nie spełnia warunku określonego w art. 16b ustawy o CIT dotyczącego przewidywanego okresu użytkowania dłuższego niż 1 rok?

Czy też należy założyć, że przewidywany okres jest dłuższy i amortyzować licencję?

Jeżeli konieczne jest amortyzowanie to jak ustalić wartość i okres amortyzacji skoro co roku wnoszona jest opłata (waloryzowana wskaźnikiem inflacji) za dany rok, a umowa zawarta jest na czas nieokreślony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?