Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Muzeum będące podatnikiem VAT czynnym i Organizator dokonały zamiany prawa wieczystego użytkowania gruntu na budynek o tej samej wartości. Organizator w 1997 r. wyposażył Instytucję kultury w ten grunt będący w wieczystym użytkowaniu. Obecnie z tytułu dokonania tej czynności zamiany pomimo podpisania stosownego aktu notarialnego, Organizator (miasto) wystawił fakturę VAT ze stawką ZW dot. obszaru wpisanego do rejestru zabytków.

Czy Muzeum jest zobowiązane przyjąć tą fakturę?

Z tego co wiemy, akt notarialny jest wystarczającym dokumentem dokumentującym transakcję. Faktura jest w tym wypadku zbędna, tym bardziej że Muzeum musiałoby teraz wystawić fakturę na sprzedaż gruntów, co nie byłoby prawdą, ponieważ jest to tylko zamiana kompensująca się wzajemnie bez jakiegokolwiek przepływu gotówki oraz zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Czy wystawienie faktur jest w tym przypadku prawidłowe i konieczne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?