Jak rozliczyć na gruncie VAT wystawioną w dniu 23 lutego fakturę, jeśli dotyczy ona usług ciągłych, które będą świadczone do... - OpenLEX

Jak rozliczyć na gruncie VAT wystawioną w dniu 23 lutego fakturę, jeśli dotyczy ona usług ciągłych, które będą świadczone do dnia 31 grudnia 2010 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2010 r.

PYTANIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zawarł umowę opieki autorskiej nad oprogramowaniem, Przedmiotem umowy jest świadczenie przez licencjodawcę na rzecz naszego zakładu (licencjobiorcy) opieki autorskiej związanej z użytkowaniem przez zakład oprogramowania "Środki Trwałe" w okresie od 16 lutego do 31 grudnia 2010 r. Opieka autorska obejmuje w szczególności:

-

pomoc telefoniczną,

-

pomoc zdalną realizowaną w ramach Centrum Pomocy Technicznej,

-

usuwanie błędów działania programu,

-

dostosowanie programu do zmian w przepisach prawa bezpośrednio związanych z jego funkcjonowaniem,

-

przekazywanie Licencjobiorcy nowych wersji programu.

Za powyższe czynności licencjodawca wystawił 23 lutego 2010 r. (jednorazowo) fakturę VAT.

Czy w momencie otrzymania faktury zakład może odliczyć podatek naliczony od podatku należnego?

Jak wyglądałaby sytuacja, gdyby umowa opieki serwisowej została zawarta na okres od 1 września 2009 r. do 30 września 2010 r. i otrzymalibyśmy jedną fakturę z terminami zapłaty w 3 ratach (październik, listopad, grudzień)?

Faktura wpłynęła we wrześniu 2009 i we wrześniu odliczyliśmy VAT naliczony w całości. Jak prawidłowo skorygować odliczenie VAT z tej faktury?

Czy tak samo VAT naliczony za abonament VGK powinniśmy odliczyć w październiku 2011, skoro faktura dotyczy okresu rocznego, a data sprzedaży to 14 października 2010 r.? Czy powinniśmy potraktować zakup VGK w ten sposób, że usługa została wykonana w październiku 2011 r., skoro na fakturze wystawionej przez WKP w treści podano: "VGK Gold on line abonament (usługa rozliczana w miesięcznych okresach rozliczeniowych)"? Płatność jest jednorazowa - w listopadzie 2010 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?