Jak rozliczyć na gruncie VAT wykonywaną przez polski podmiot sprzedaż oprogramowania za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez podmiot z siedzibą w USA?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2012 r.

PYTANIE

Podatnik VAT (sp. z o.o.) sprzedaje oprogramowanie za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez podmiot z siedzibą w USA. W okresach miesięcznych jest generowane zestawienie ukazujące wartość sprzedaży. Na podstawie tego zestawienia podatnik otrzymuje płatność.

Czy w takim układzie podatnik ma obowiązek wystawienia faktury, pomimo iż faktura nie jest wymagana przez podmiot prowadzący platformę sprzedażową?

Czy momentem powstania obowiązku podatkowego w VAT jest ostatni okres miesięcznego okresu rozliczeniowego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access