Jak rozliczyć na gruncie VAT przebudowę gazociągu wykonaną w ramach przebudowy układu komunikacyjnego, jeśli po zakończeniu prac gazociąg zostanie przekazany gazowni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka przebudowuje na potrzeby budowanego centrum handlowego układ komunikacyjny. W trakcie przebudowy drogi doszło do kolizji z gazociągiem. Na podstawie uzgodnień z gazownią Spółka zobowiązała się do zlikwidowania gazociągu, który stoi jej na przeszkodzie i do przebudowania go i wstawienia ok. 100 metrów nowego gazociągu, który przekaże zakładowi gazowniczemu.

Jak mamy potraktować tę przebudowę?

Czy jako nieodpłatne przekazanie środka trwałego i naliczyć VAT, czy też przebudowę potraktować jako inwestycję i nie naliczać VAT należnego?

Odliczałam VAT od przebudowy gazociągu i nie mam z gazownią zawartej umowy na nieodpłatne przekazanie tylko protokół przekazania sieci bez wyszczególnionych wartości.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access