Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z firmą X z Norwegii (spółką utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem Norwegii) zawarliśmy kontrakt na wyprodukowanie rurociągów. Następnie zgodnie z kontraktem przekazaliśmy je innej polskiej firmie Y, która miała je zamontować na budowanym bloku statku. Firma Y buduje ten blok na zlecenie firmy norweskiej X. Po wybudowaniu blok ten wyjedzie do Norwegii. Posiadamy od firmy norweskiej oświadczenie, w którym poleca nam wydać wyprodukowane rurociągi firmie Y i oświadcza, że blok statku budowany przez firmę Y (do budowy którego zużyte zostaną dostarczone przez nas rurociągi) po zakończeniu prac wyjedzie do Norwegii.

Dnia 3 października 2012 r. wydaliśmy towar polskiej firmie Y i wystawiliśmy fakturę na norweską firmę X. Na fakturze wykazaliśmy stawkę podatku 0% i fakturę ujęliśmy w październiku 2012 r. w deklaracji VAT-7 w pozycji "sprzedaż krajowa ze stawką 0%". Kontrahent norweski nie zapłacił nam jednak w ciągu 40 dni od dnia wydania towaru, czyli do 12 listopada 2012 r. Zapłata nastąpiła dopiero w grudniu 2012 r. W związku z tym postąpiliśmy następująco:

- skorygowaliśmy deklarację VAT-7 za październik 2012 r. i usunęliśmy z niej sprzedaż ze stawką 0%,

- wykazaliśmy ww. fakturę ze stawką krajową 23% w listopadzie 2012 r., czyli w miesiącu, w którym upłynął 40 dzień od dnia wydania towaru,

- gdy zapłata wpłynęła w grudniu 2012 r., skorygowaliśmy deklarację VAT-7 za listopada 2012 r. i usunęliśmy z niej sprzedaż ze stawką 23%, a następnie wykazaliśmy ww. fakturę ze stawką krajową 0% w grudniu 2012 r., czyli miesiącu, w którym nastąpiła fizyczna zapłata za fakturę.

Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Pomocniczo posłużyła nam interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 lipca 2009 r. (IBPP3/443-332/09/AB).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?