Jak rozliczyć na gruncie VAT dostawę laptopów na Słowację, jeśli faktura została wystawiona na polski podmiot? - OpenLEX

Jak rozliczyć na gruncie VAT dostawę laptopów na Słowację, jeśli faktura została wystawiona na polski podmiot?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2016 r.

PYTANIE

Polska spółka, dystrybutor laptopów wystawi fakturę na Spółkę zarejestrowaną dla celów VAT w Polsce. Zgodnie ze zleceniem kupującego dystrybutor laptopów wyśle towar bezpośrednio do Spółki powiązanej z kupującym, ale na Słowacji. Na fakturze za sprzedaż komputerów będą uwidocznione także koszty transportu na Słowację. Po wgraniu oprogramowania na laptopy spółka słowacka wyśle do nas przygotowane do użytkowania komputery. Zarówno Spółka z Polski, jak słowacka są zarejestrowane dla celów VAT.

Jak prawidłowo powinna być rozliczona taka transakcja?

Czy Spółka komputerowa może potraktować tą transakcję jako krajową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?