Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT zwrot z tytułu importu w przypadku wywozy towarów poza terytorium Wspólnoty w związku z... - OpenLEX

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT zwrot z tytułu importu w przypadku wywozy towarów poza terytorium Wspólnoty w związku z ich reklamacją?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka X dokonała importu towaru do Polski. Po odprawie celnej stwierdzono wadliwość towaru. Spółka zgłosiła reklamację. Za pośrednictwem Urzędu Celnego dokonała wywozu towaru do sprzedawcy. Spółka jest w posiadaniu dokumentów IE529 i IE 599. Czy na spółce dokonującej reklamacji ciążą obowiązki dokumentacyjne? Czy powinna wykazać taką transakcję w JPK?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX