Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT odsetki od udzielonej pożyczki, jeśli podatnik zamierza zakończyć prowadzenie działalności... - OpenLEX

Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT odsetki od udzielonej pożyczki, jeśli podatnik zamierza zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza zlikwidować działalność. Pozostanie podatnikiem VAT z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. W ramach działalności podatnik udzielił pożyczek, które nie zostaną spłacone do zakończenia działalności. Obecnie odsetki korzystają ze zwolnienia z VAT. Jak rozliczyć na gruncie podatku VAT pożyczki, jeśli podatnik zakończy prowadzenie działalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX