Jak rozliczyć kwotę wolną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 9 marca 2022 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2016 r.

PYTANIE

Od 7 stycznia 2016 r. zatrudniono na umowę o pracę pracownika na ˝ etatu, który równocześnie był zatrudniony w innej firmie również na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy. W momencie zatrudnienia w drugiej firmie pracownik nie złożył PIT-2, ponieważ kwotę wolną od podatku stosował ten drugi płatnik na podstawie złożonego wcześniej przez pracownika oświadczenia PIT-2. Od 1 kwietnia pracownik będzie zatrudniony jedynie w drugiej firmie w pełnym wymiarze czasu pracy (jednocześnie od tego dnia rozwiązał umowę o pracę z poprzednim pracodawcą) i złożył PIT-2 wskazując drugą firmę jako płatnika właściwego do zmniejszania zaliczki na podatek o 1/12 kwoty wolnej od podatku.

Czy w związku ze zmianą stanu faktycznego, mimo dokonania wypłaty temu pracownikowi już kilku wynagrodzeń w tym roku podatkowym, można zastosować od najbliższego miesiąca obniżenie zaliczki o 1/12 kwoty wolnej od podatku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX