Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. wzięła kredyt inwestycyjny w kwocie 350.000 zł na zakup inwestycji. 14 czerwca 2010 r. zakupiła grunt wraz z budynkiem w kwocie 400.000 zł z wpisem na hipotekę (akt notarialny). Pierwsze odsetki od kredytu płatne 15 lipca 2010 r. Wycena rzeczoznawcy na grunt i budynek z 30 sierpnia 2010 r. jest większa i wynosi 113%. Nadmieniam, że do ostatnich dni zakupu nieruchomości była w niej prowadzona działalność gospodarcza przez inne firmy, czyli budynek był zdatny do użytku. Od dnia zakupu nie prowadzimy w nim działalności ale ponosimy koszty eksploatacyjne. Dopiero w 2011 r. będziemy prowadzić prace adaptacyjne mające na celu dostosowanie budynku do naszych potrzeb (generalnie przebudowa, zmiana ścianek działowych, kapitalny remont - wraz z pozwoleniem).

1.

Z jaką datą można przyjąć do ewidencji środków trwałych budynek?

2.

Czy data wyceny i wyksięgowanie z ewidencji gruntu częściowej wartości budynku w proporcji wyceny rzeczoznawcy jest istotna?

3.

Czy można prowizję i odsetki od kredytu inwestycyjnego wydzielić w proporcji do gruntu i budynku, żeby zaliczyć je w koszty uzyskania (tylko tę część od gruntu)?

4.

Czy poniesione koszty eksploatacyjne w budynku (tj. energia elektryczna, woda, energia cieplna itp.) można uznać za koszty uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?