Jak rozliczyć koszty najmu za lata 2014-2015?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. XXX wynajmuje lokal, w którym znajduje się siedziba spółki. Spółka XXX otrzymała fakturę za wynajem tego lokalu 5 stycznia 2016 r. z datą wystawienia 5 stycznia 2016 r., z 30 dniowym terminem płatności. Faktura ta obejmuje wynajem lokalu za lata 2014-2015. Spółka XXX nie sporządziła jeszcze sprawozdania za rok 2015.

Czy wynajem ten jest kosztem podatkowym roku 2015?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access