Jak rozliczyć koszty najmu lokalu, jeśli komandytariusze wynajmują mieszkanie będące ich prywatną własnością? - OpenLEX

Jak rozliczyć koszty najmu lokalu, jeśli komandytariusze wynajmują mieszkanie będące ich prywatną własnością?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2011 r.

PYTANIE

Spółka komandytowa wynajmuje lokal na podstawie umowy najmu od wspólników. Mieszkanie jest prywatną własnością wspólników. Dwaj wspólnicy (komandytariusze) to osoby fizyczne mające po 45% udziałów.

Zgodnie z warunkami umowy powinni oni wystawić na koniec trzeciego kwartału rachunki za wynajem pomieszczeń na rzecz spółki?

Czy będzie to koszt uzyskania przychodu dla spółki?

Czy wspólnicy spółki komandytowej powinni zgłosić umowę w urzędzie skarbowym i zapłacić podatek od przychodu w wysokości 8,5%?

Czy też podlega to opodatkowaniu podatkiem liniowym 19%?

Jak ująć rachunki w ewidencji wspólników i samej spółki komandytowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?