Jak rozliczyć koszt poszczególnych środków trwałych wchodzących w skład budowanej elektrowni? - OpenLEX

Jak rozliczyć koszt poszczególnych środków trwałych wchodzących w skład budowanej elektrowni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W ramach inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej poniesiono koszty dotyczące:

1. Budowy fundamentu i wieży elektrowni (po zakończeniu inwestycji środek trwały "budowle" - KŚT 201, 4,5% stawka amortyzacji).

2. Kompletne wyposażenie wieży w celu wytwarzania energii elektrycznej (zespół prądotwórczo-wiatrowy - KŚT 346, 7% stawka amortyzacji).

3. Budowa stacji transformatorowej (KŚT 613 lub 630, 10% stawka amortyzacji).

4. Oraz również nie dające się przyporządkować do jednego z tych elementów:

- dokumentacja projektowa,

- dokumentacja techniczna, ekspertyzy,

- raport z analizy wietrzności,

- koszty odsetek od kredytu inwestycyjnego,

- tłumaczenie raportów i ekspertyz na jęz. polski,

- opłaty administracyjne,

- budowa tymczasowej drogi dojazdowej do lokalizacji - zdemontowana po wybudowaniu turbiny,

- badanie jakości wytwarzanego w turbinie prądu,

- opłaty przyłączeniowe naliczone przez Zakład Energetyczny itp. (są to koszty partycypowania w budowie sieci przyłączeniowej, ale ta sieć nie jest własnością spółki).

Jak przydzielić tego rodzaju koszty?

Czy można to zrobić proporcjonalnie do wielkości nakładów na każdy z ww. środków trwałych?

Łączna kwota nakładów inwestycyjnych nie zmieni się, jednak stopa amortyzacyjna każdego z ww. środków trwałych jest inna.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?