Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W wyniku korekt deklaracji ZUS powstała niedopłata składek na ubezpieczenie społeczne byłego zleceniobiorcy oraz nadpłata składki zdrowotnej i podatku dochodowego za 2013 r. Dla zobrazowania sytuacji posłużę się przykładem liczbowym: kwota brutto z umowy zlecenia to 1100 zł, zaległe składki w części finansowanej przez ubezpieczonego to kwota 123,86 zł, nadpłata składki zdrowotnej wyniosła 11,15 zł (składka zdrowotna uprzednio odliczona od podatku to kwota 9,60 zł) nadpłata podatku to kwota 8 zł. Najprawdopodobniej zleceniobiorca nie pokryje zaległych składek.

Jak rozliczyć składki, podatki i składkę zdrowotną w przypadku, gdy zleceniobiorca nie pokryje zaległości?

Czy nadpłatę składki zdrowotnej możemy zaliczyć na poczet składek na ubezpieczenie społeczne?

Zaliczając składkę zdrowotną na poczet składek na ubezpieczenie społeczne w jakiej wysokości należy wpisać przychód w informacji PIT-8C?

Jakie dokumenty powinien sporządzić zleceniodawca dla zleceniobiorcy?

Czy na listach płac korygujących powinien zostać skorygowany podatek, który wcześniej był wyliczony w zawyżonej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?