Jak rozliczyć godziny nauczania indywidualnego, jeżeli uczeń jest nieobecny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak rozliczyć godziny nauczania indywidualnego (są to godziny ponadwymiarowe nauczyciela) w poniższych przypadkach?

1.

Nauczyciel obecny w pracy (gotowy do prowadzenia zajęć) - uczeń nieobecny (chory),

2.

Nauczyciel obecny w pracy (gotowy do prowadzenia zajęć) - uczeń wysłany na zawody, konkurs.

Drugi przypadek: nauczanie indywidualne ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym + (dodatek specjalny 20%):

1.

Nauczyciel obecny w pracy - uczeń nieobecny (co z dodatkiem 20%),

2.

Nauczyciel obecny w pracy - uczeń na zawodach, konkursach (co z dodatkiem 20%).

Jak płacimy za te godziny?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access