Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik w deklaracji za luty 2017 r. odliczył podatek VAT w stawce 23 % z faktury wystawionej przez podwykonawcę dotyczącej usługi wykonanej w lutym 2017 r. We wrześniu 2017 r. podwykonawca skorygował fakturę zamieszczając na niej adnotację "odwrotne obciążenie". Dlatego też podatnik skorygował deklarację za luty 2017 r. rozliczając w niej VAT należny jako usługobiorca i korygując VAT naliczony odliczony wcześniej w stawce 23% na VAT naliczony jako "odwrotne obciążenie". Firmy są czynnymi podatnikami VAT.

Czy podatnik prawidłowo skorygował VAT należny i naliczony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?