Jak rozliczyć dzień, w którym pracownik miał robiony test na koronawirusa, jeśli automatycznie w tym dniu została na niego nałożona kwarantanna, która po negatywnym wyniku została cofnięta?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniach 16-21 kwietnia 2021 r. pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym. Dnia 19 kwietnia miał robiony test na koronawirusa. Wynik testu pracownik otrzymał 20 kwietnia. Wynik okazał się negatywny. Na PUE zakładu pracy widnieje informacja, że 19 kwietnia pracownik przebywa na kwarantannie.

Czy za dzień 19 kwietnia przysługuje wynagrodzenie urlopowe czy chorobowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX