Jak rozliczać zwrot kwot z IKZE, po zmianie opodatkowania z podatku liniowego na ryczałt?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik w poprzednich latach skorzystał z ulgi na IKZE w zeznaniu PIT-36L (rozliczał się liniowo). Teraz już działalność gospodarczą rozlicza zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. W przyszłym roku planuje zlikwidować swoje konto IKZE więc za pewne otrzyma PIT od prowadzącego konto i będzie musiał wykazać z tego tytułu przychód, który będzie mógł pomniejszyć o kwoty dokonanych wpłat w zeznaniu PIT-36. Z tego co wiemy powinien również uwzględnić w tym roku to, że wcześniej skorzystał z ulgi na IKZE.

Czy w tym wypadku dolicza do dochodu (opodatkowanego skalą podatkową) kwotę odliczonej ulgi na IKZE, z której skorzystał będąc na podatku liniowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX