Jak rozliczać wynagrodzenie i składki ZUS u pracownika wykonującego pracę w dwóch krajach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest zatrudniony na stanowisku dyrektora systemów galwanicznych (kierownika inżynierii systemów galwanicznych) w Berlinie i Bolesławcu. Na tym stanowisku podlega dyrektorowi zarządzającemu spółki. Spółka zatrudniająca ma siedzibę w Polsce. W trakcie każdego miesiąca część swoich obowiązków wykonuje on na terytorium Polski oraz Niemiec zawsze można określić konkretną ilość dni, w których przebywał na terytorium danego państwa. Otrzymane wynagrodzenie dyrektora jest proporcjonalnie (do ilości dni roboczych pobytu w danym kraju) opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w danym kraju. Przykładowo: jeśli 5 dni przebywa w Niemczech i 15 dni przebywa w Polsce, to 1/4 wynagrodzenia jest opodatkowana PIT w Niemczech, a ¾ wynagrodzenia jest opodatkowana w Polsce (gdy w danym miesiącu jest 20 dni roboczych).

Czy prawidłowo opodatkowujemy wynagrodzenie w Polsce i Niemczech wg dni?

W jakim stosunku dzieli się składki ZUS: społeczne, zdrowotne do wynagrodzenia przypadającego na opodatkowane w Niemczech oraz w Polsce, aby prawidłowo pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem PIT?

Obecnie składki ZUS są dzielone tak jak wynagrodzenie. Suma składek dzielona na dni robocze w Niemczech x dni przepracowane w Polsce. Daje nam to sumę składek do pomniejszenia przychodu w Polsce.

Czy jest to prawidłowy sposób postępowania?

Czy mogą podać Państwo przepisy, które regulują taki sposób kalkulacji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX