Jak rozliczać wydatki związane z zawieraniem umów przedwstępnych sprzedaży lokali jeśli do zawarcia właściwej umowy dochodzi w... - OpenLEX

Jak rozliczać wydatki związane z zawieraniem umów przedwstępnych sprzedaży lokali jeśli do zawarcia właściwej umowy dochodzi w kolejnych latach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 25 czerwca 2012 r.

PYTANIE

W działalności gospodarczej, w szczególności prowadzonej przez spółki kapitałowe (osoby prawne) działające w branży deweloperskiej często zawierane są w formie aktu notarialnego przedwstępne umowy zakupu gruntów lub udziałów w innych spółkach kapitałowych. Umowy te mogą być umowami warunkowymi lub też bezwarunkowymi. Bardzo często dzień zawarcia umowy przedwstępnej i dzień zawarcia umowy przeniesienia własności danego przedmiotu dzieli długi okres i zdarzenia te mają miejsce w różnych latach podatkowych.

Jak zatem należy rozliczać pod względem podatkowym poniesione wydatki związane z czynnością zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego?

Czy wydatki poniesione na usługi notarialne podczas podpisywania umów przedwstępnych, oraz dodatkowe koszty, jak np. opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych, powinny zwiększać odpowiednio wartość (cenę nabycia) gruntów, czy też udziałów w spółkach, które w przyszłości będą stanowiły własność strony kupującej, po podpisaniu właściwych umów sprzedaży?

Czy też może wydatki te mogą być traktowane jako koszty pośrednie i powinny odpisywane w koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?

Jak należy postąpić w przypadku, gdy planowany do zakupu grunt będzie stanowił środek trwały a jak w przypadku gdy będzie zakwalifikowany jako towar u strony kupującej?

Jak należy rozliczyć wspomniane wyżej koszty w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia przyrzeczonej umowy a decyzja o rezygnacji z zakupu będzie miała miejsce w innym roku podatkowym niż rok podpisania umowy przedwstępnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?