Jak rozliczać wydatki na rzecz dyrektora, który sprawy spółki prowadzi bez zawartej umowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do spółki polskiej, będącej częścią międzynarodowej grupy kapitałowej, został oddelegowany dyrektor z innego kraju. Spółkę oraz oddelegowanego dyrektora nie łączy żaden stosunek prawny (umowa o pracę, umowa o zarządzanie etc). Zatrudniającym dyrektora na podstawie umowy o pracę jest podmiot zagraniczny. Dyrektor otrzymał od polskiej spółki samochód, telefon, komputer do celów służbowych. Dyrektor dokonuje także wydatków za pomocą otrzymanej od spółki karty płatniczej. Na wydatki płacone kartą spółki składają się noclegi w hotelach, wydatki gastronomiczne, taksówki, bilety i inne wydatki związane z podróżami służbowymi dyrektora.

Czy wydatki opisane powyżej stanowić będą koszt uzyskania przychodu dla spółki?

Czy wydatki opisane powyżej, pokrywane przez spółkę polską, będą stanowiły przychód dyrektora?

Czy po stronie spółki wystąpi obowiązek poboru zaliczki na podatek lub wystawienia PIT-8C?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX